’’Doğru ve Dürüst İşler’’

Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Etkin Sigorta Aracılık Hizmetleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 12 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun Amaç, Kapsam ve Tanımına uygun olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen, T08613-MRTF Levha Kayıt numarasıyla sigortacılık faaliyetlerine devam etmektedir.