’’Doğru ve Dürüst İşler’’

Trafik

Trafik

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet  verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

Trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Belirlenen primler her üç (3) ayda bir değiştirilir.

Trafik Yardım Hizmeti (Ek Ücrete Tabidir.)

Aracınızın kaza ve arıza durumunda; çekilmesi, kurtarılması ve yaralanma durumunda hasta nakli poliçede belirtilen limitler dahilinde ücretsiz olarak karşılanır.