’’Doğru ve Dürüst İşler’’

Gezinti Tekneleri (Yat)

Gezinti Tekneleri (Yat)

Özel amaçlı tüm teknelerin sefer halinde ya da çekek yerinde bulunduğu esnada oluşabilecek risklerin teminat altına alındığı sigortadır.

Gezinti Teknesi / Yat Sigortaları Teminatları

Institute Yacht Clause (1.1.85)(Cl.328) – Geniş Teminat

Teminat verilen başlıca rizikolar;

Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar,

Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem,

Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar,

Enkaz kaldırma masrafları,

Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.

Tam Ziya (Total Loss Only) – Dar Teminat 

 

Ticari Tekne Sigortaları

Ticari amaçlı kullanılan tüm teknelerin sefer halinde ya da çekek yerinde bulunduğu esnada oluşabilecek risklerin teminat altına alındığı  sigortalardır.

 Bu sigorta ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneler, genel olarak aşağıda belirtilen rizikolara karşı  teminat altına alınır.

  • Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar,
  • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem,
  • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar,
  • Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları,
  • Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar,
  • Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi. 

 

Tekne İnşaa Sigortaları

Ticari tekne ve yatların inşası esnasında meydana gelebilecek riskler ile teknenin denize indirilmesini, deneme seyirlerini teknenin donatana teslim edilene kadar teminat altına alır.