’’Doğru ve Dürüst İşler’’

Kıymet Sigortaları

Kıymet Sigortaları

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri kıymetli  evrak, hisse senedi, para, döviz, altın, gümüşün kara, deniz, demiryolu veya  havayolu ile taşınmaları sırasındaki sigortasını Kıymet Poliçesi Genel Şartları ile temin eder.