’’Doğru ve Dürüst İşler’’

ES Kaza Sigortası

ES Kaza Sigortası

Eskaza, ferdi kaza sigortasına, sağlık sigortasının hastanede yatışlarının da dahil edildiği bir ürün. Bu police ferdi kaza sigortası kapsamında verilen kaza sonucu vefat ve surekli sakatlık teminatlarına ek olarak, sağlık teminatları da veriyor.

Bu poliçe kapsamındaki gündelik hastane ve yoğun bakım tazminatları ve sigortalının kaza sonucu veya istisna edilmemiş bir hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü her bir 24 saat icin, limitler doğrultusunda tazminat odenmesi sağlanıyor.

 ES KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI

TEMİNAT TÜRÜ

 LİMİTLER

KAZA SONUCU VEFAT

40.000 TL

KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK

40.000 TL

HASTALIK SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK

40.000 TL

KAZA SONUCU TEDAVİ MASRAFLARI

1.000 TL

GÜNDELİK HASTANE TAZMİNATI

75 TL

GÜNDELİK YOĞUN BAKIM TAZMİNATI

100 TL

HERBİR HASTANEYE YATISTAKİ AZAMİ SÜRE

30 GÜN

YILLIK HASTANEYE YATIS SÜRESİ

60 GÜN

DİŞ TEMİNATI VE AMBULANS

ÜCRETSİZ

 

DİŞ TEMİNATI KAPSAMINDAKİ  HİZMETLER (Ücretsiz)

1

Dolgu sökümü (tek diş)

2

Yerel flour uygulaması (Tam Çene)

3

Detertraj (diş taşı temizliği - alt ve üst çene)

4

Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (her sabit üye için)

5

Okluzal aşındırmalar (alt ve üst çene)

6

Okluzyon düzeltilmesi (iki çene)

7

Bite - wing radyografi

8

Diş röntgen filmi (periapikal)

9

Dişhekimi muayenesi

10

Konsültasyon

11

Kontrol hekim muayenesi

12

Lokal anestezi (enjeksiyon - infiltratif)

13

Lokal anestezi (rejyonal)

14

Oral hijyen eğitimi

15

Teşhis ve tedavi planlaması

16

Uzman dişhekimi konsültasyonu

17

Uzman dişhekimi muayenesi

18

Vitalite Kontrolu

19

Diş Çekimi