’’Doğru ve Dürüst İşler’’

Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları

Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları

Hayat Sigortası

Hayat Sigortaları bir yıldan uzun süreli vefat ve birikim sigortalarıdır. Sigortalının seçmiş olduğu sigorta süresi içinde ölüme sürükleyici bir hastalığa yakalanması halinde dahi sigorta güvencesi sigorta bitim tarihine kadar devam eder.

Sigorta müddeti toplamı 70’i geçmemek üzere, 18-65 yaşları arasında olan herkese açıktır.

- Sözleşmesi, Türk Lirası, Amerikan Doları veya EURO'ya endeksli olarak düzenlenebilir.

- Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

 

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşecek herhangi bir kazanın neticelerine karşı temin eder. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi, yaralanması veya sakat kalmasıdır.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir. 
 
Ferdi Kaza Sigortası kapsamında teminatlar;

  • Ölüm
  • Sürekli sakatlık
  • Tedavi masrafları
  • Gündelik iş görmezlik